martes, 14 de mayo de 2013

[GOO Ranking] Artistas masculinos de quienes te gustaría recibir clases de canto20. Sano Motoharu (14 votes)
19. Yazawa Eikichi (16 votes)
17. Nagabuchi Tsuyoshi (40 votes)
17. Yamashita Tatsuro (40 votes)
16. Demon Kogure (45 votes)
15. Ishii Tatsuya (52 votes)
14. Tortoise Matsumoto (59 votes)
13. Kusano Masamune (61 votes)
12. Gackt (91 votes)
11. hyde (104 votes)
10. Tokunada Hideaki (124 votes)
9. Oda Kazumasa (148 votes)
8. Hirai Ken (156 votes)
7. Kuwata Keisuke (163 votes)
6. Kubota Toshinobu (171 votes)
5. Inaba Koshi (219 votes)
4. Nishikawa Takanori (229 votes)

3. Domoto Tsuyoshi (235 votes)


2. Sakurai Kazutoshi (324 votes)

1. ATSUSHI (809 votes)


Source | GOO Ranking
Créditos: thariamon
Fuente: jenewsdaily

No hay comentarios:

Publicar un comentario